sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Stypendia i pomoc materialna

29/04/2022

Card image

PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA RZESZOWA PN. PRIMUS INTER PARES
Program jest finansowany z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Formami realizacji Programu są Stypendia:
1) Primus dla:
a) Ośmioklasisty,
b) Maturzysty,
2) Mistrz,
3) Młody inżynier,
4) Artysta,
5) Zdolny uczeń.

Uchwała Nr LXXVIII/1710/2023 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares – szczegóły na stronie internetowej Serwisu Informacyjnego UM Rzeszowa.

Wnioski o przyznanie stypendiów za rok szkolny 2022/2023, należy składać w terminie od 19 czerwca do 30 września 2023 roku, przez stronę internetową: https://rzeszow.estypendia.pl/


POMOC MATERIALNA
Stypendia szkolne – do 15 września b.r.
Zaświadczenie o zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę – tutaj
Zasiłki szkolne – do 2 m-cy od zdarzenia.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.


STYPENDIUM W ZAKRESIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MIASTA RZESZOWA
Stypendium w zakresie twórczości artystycznej Miasta Rzeszowa


PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
Portal Samorządu Województwa Podkarpackiego


PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO – URZĄD MARSZAŁKOWSKI
„Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego”


PROGRAM STYPENDIALNO-ROZWOJOWY „KLASA”
Program stypendialno-rozwojowy „Klasa” dla absolwentów szkół podstawowych Fundacja BNP PARIBAS


INNE STYPENDIA
Serwis Informacyjny UM Rzeszowa