sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Protokół z Wojewódzkiego Konkursu plastyczno – multimedialnego

17/05/2024

,,DEKALOG DROGĄ DO NIEBA”

Przykazanie miłości wypełnieniem Dekalogu