sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Opłaty stołówka

W szkole obowiązuje elektroniczny system rozliczania kosztów żywienia eDziecko

System bazuje na kalendarzu i zgłaszanych nieobecnościach. Możecie Państwo w łatwy sposób zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu. Można do tego celu wykorzystać komputer lub urządzenie mobilne (smartfon, tablet), a nieobecność można zgłosić na wszystkie dni dostępne w kalendarzu.

 • Kwota do zapłaty: ilość dni żywieniowych x 4,60 zł. Termin: do 10 dnia każdego miesiąca.
  Nr konta: 46 1020 4391 0000 6002  0187  6754
 • Przed dokonaniem wpłaty, proszę się zalogować do systemu eDziecko.
  Prosimy o wpłatę kwoty widocznej w systemie eDziecko, która ujmuje odpisy za poprzedni miesiąc.
 • W tytule przelewu należy wpisać:  obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc i rok
  (np. obiady, Jan Kowalski, 4c, styczeń 2022).
 • Deklaracja korzystania ze stołówki szkolnej należy składać na rok szkolny.
 • Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłaszać w księgowości pod koniec miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 • Odpisy za obiady należy zgłaszać do godziny 7:00 w systemie eDziecko.
 • Uczniowie wchodzą na obiad na podstawie kart systemu e-Dziecko.
 • Aktualna cena nowych kart i duplikatów kart systemu e-Dziecko 17.00 zł będzie obowiązywała do 30 czerwca 2023 r. Od dnia 1 lipca 2023 r. cena kart wzrośnie o wskaźnik inflacji do kwoty 20.00 zł.

Aby zalogować się do programu pierwszy raz należy wejść na stronę:
edziecko.edu.pl
Login – numer karty
Hasło – imię ucznia pisane z dużej litery (np. Anna)

INFORMACJE DODATKOWE O LOGOWANIU SIĘ DO SYSTEMU
Do systemu eDziecko można logować się podając jeden z wymienionych loginów:
– 16 cyfrowy numer nadrukowany na karcie zbliżeniowej.
– e-mail – jeśli został przez Ciebie podany (zakładka „Moje dane”).
Można podać adres e-mail (w zakładce „Moje dane”), który będzie służył jako login. Ponadto, jeśli rodzic posiada kilkoro dzieci w placówkach używających systemu eDziecko, uzyska możliwość dołączenia ich do swojego profilu i przełączania się między nimi bez potrzeby przelogowywania. Po potwierdzeniu adresu e-mail rodzic zobaczy dodatkową zakładkę „Dołącz dziecko”, w której może zalogować się na dane swojego kolejnego dziecka, żeby na stałe powiązać je ze swoim profilem.

Kontakt w sprawie rozliczania kosztów żywienia 
ksiegowosc@sp28.resman.pl
tel: 177482084


DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z OBIADÓW
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ