sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie z siedzibą: 35-118 Rzeszów ul. Solarza 12, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Wiolettą Rozesłaniec, możliwy jest poprzez e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – RODZICE I UCZNIOWIE – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – MONITORING – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – OSOBY UPOWAŻNIONE DO OBIORU DZIECKA – pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO – PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWEpobierz