sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2022/2023


Szanowni Państwo,

istnieje możliwość  indywidualnego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

W ramach kontynuacji współpracy firma Allianz (dawniej Aviva) przedkłada ofertę ubezpieczenia Szkolnego NNW na rok 2022/2023 ”Twoje Dziecko” dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Placówek Oświatowych. Jednocześnie informując, że aktualne ubezpieczenie działa do 31.08.2022 r.

Do grupy  przystąpić mogą wszystkie dzieci z  placówki oraz ich rodzeństwo z innych placówek: żłobków, przedszkoli i szkół. Informacje na temat oferty znajdują się w plikach poniżej.

Poniżej link do zawieranie umów przez rodziców – elektronicznie 

https://twojedziecko.allianz.pl/start/?token=2E8D2654B15D31695AB35BA0CED082C416B4B701A6805D623C290CFB9EB5E11B