sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
sekretariat@sp28.resman.pl 17 748 20 70
logo i odnośnik do biuletynu informacji publicznej
Dziennik elektroniczny

Do prawidłowego działania dziennika elektronicznego wymagana jest aktualna przeglądarka internetowa.

UONET - logo_ dowiedz się jak uzyskać dostęp
UONET - logo_ zaloguj się

Instrukcja uzyskania dostępu do E-dziennika

Instrukcja rozpoczęcia pracy z aplikacją na telefon – Dzienniczek+

Link do logowania się do E-dziennika


W celu poprawnego logowania do e-dziennika i uniknięcia podstawowych błędów należy zweryfikować poniższe zdarzenia.

  1. Do jednego adresu e-mail przypisywany jest jeden użytkownik.
  2. Przy przywracaniu dostępu do e-dziennika należy wpisać adres E-MAIL, nie wpisujemy loginu i numeru PESEL.
  3. Gdyby nadal występowały problemy proszę wyczyścić historię przeglądania i aplikacje cookies z pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Instrukcja znajduje się w linku zamieszczonym poniżej. https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/techniczne/Tech_Pliki-cookie.pdf
  4. Dwoje lub więcej dzieci w szkołach z dostępem do e-dziennika na jednym koncie rodzica.
    Konto rodzica, przy każdym dziecku powinno być zdublowane w kartotece ucznia należy podać identyczne dane (imię i nazwisko rodzica, PESEL, e-mail). System rozpoznaje użytkownika po adresie e-mail. W przypadku konfliktu danych użytkowników o tym samym adresie e-mail, nie zostanie wygenerowany dostęp do e-dziennika.
  5. Dla rodziców, których dziecko (dzieci) zmieniło (zmienili) miejsce nauki np. ze szkoły podstawowej na szkołę ponadpodstawową lub kontynuują naukę w innej placówce.
    – uwagi jak wyżej w pkt. 4.

W przypadku dalszego występowania problemów proszę wysłać e-mail: informatyka@sp28.resman.pl lub sekretariat@sp28.resman.plw treści opisać problem lub prtSc, podać dane ucznia, którego problem dotyczy oraz kontakt telefoniczny do rodzica.
Jeśli rodzic chciałby przyjść i w obecności informatyka (p. J.Osmyk) uzyskać dostęp do e-dziennika lub w innych kwestiach i problemach dotyczących spraw informatycznych to prosimy ze względów organizacyjnych, aby wcześniej uzgodnił z informatykiem termin i dokładną godzinę spotkania.